دهه تکریم و تعظیم بقیع - شهادت امام البقیع، حضرت صادق (علیه السلام)

 

#دهه_تکریم_و_تعظیم_بقیع
۱۵تا۲۵ شوال المکرم

شهادت امام البقیع، حضرت صادق (علیه السلام)
▪️••◾️••▪️
⬛️ هرزمان رنگ جفا رامیدید
▪️ کوچه وکرب وبلا رامیدید

⬛️ خانه اش چونکه درآتش میسوخت
▪️ خیمه آل عبا رامیدید
#مابقیع‌را‌میسازیممنبع: http://boghatolmobarakah.blogfa.com/